Nasze
komentarze

10 kwietnia 2019

W dniu 10 kwietnia 2019 r. na portalu prawo.pl ukazał się artykuł autorstwa Moniki Sewastianowicz z komentarzem Adw. Pawła Knuta na temat trwającego postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie Drukarza z Łodzi.

25 lutego 2019

W dniu 25 lutego 2019 r. na portalu OKO.press ukazał się artykuł autorstwa Marty Nowak z komentarzem Adw. Pawła Knuta na temat rekomendacji Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie walki z mową nienawiści.

14 stycznia 2019

W dniu 14 stycznia 2019 r. Adw. Paweł Knut był gościem red. Pawła Sulika w audycji w radiu TOK FM poświęconej odpowiedzi na pytanie czy atak na prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza mógł być efektem mowy nienawiści.

21 grudnia 2018

Do Ministerstwa Sprawiedliwości skierowany został projekt ustawy mający na celu utrudnić możliwość formalizowania związków przez pary tej samej płci. Adw. Paweł Knut na łamach portalu prawo.pl wyjaśnia ryzyka związane z uchwaleniem tego typu zmian prawnych.

20 listopada 2018

Wyrokiem z dnia 30 października 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził obywatelstwo polskie czterech dziewczynek urodzonych w Stanach Zjednoczonych dzięki surogacji.

5 listopada 2018

Do konkursu na najlepszych młodych prawników i najlepsze młode prawniczki adw. Anna Mazurczak została zgłoszona przez Rzecznika Praw Obywatelskich, Adama Bodnara. Mec. Mazurczak znalazła się ostatecznie w gronie 30 finalistek i finalistów konkursu.

21 października 2018

W wyroku z dnia 10 października 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny za zgodną z polskim porządkiem publicznym uznał transkrypcję (przeniesienie do polskiego rejestru stanu cywilnego) zagranicznego aktu urodzenia, w którym jako rodziców wskazano dwie matki.

12 października 2018

12 października 2018 r. Sąd Apelacyjny w Lublinie uchylił decyzję prezydenta Lublina o zakazie marszu równości, uwzględniając zażalenie jego organizatora.

29 czerwca 2018

Wyrokiem z dnia 20 czerwca 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną w sprawie odmowy dokonania transkrypcji – przeniesienia do polskiego rejestru stanu cywilnego – brytyjskiego aktu urodzenia, w którym jako rodziców wskazano dwie matki.

14 czerwca 2018

W dniu 14 czerwca 2018 r. Sąd Najwyższy wydał postanowienie oddalające kasację Prokuratora Generalnego w tzw. sprawie Drukarza z Łodzi. Sprawa dotyczyła odmowy świadczenia usług na rzecz fundacji działającej na rzecz równego traktowania osób LGBT.

Kontakt

Knut Mazurczak Adwokaci
ul. Elektoralna 4/6 lok. 13
00-139 Warszawa

Kancelaria Adwokacka
Anna Mazurczak
+48 501 789 709
mazurczak@knutmazurczak.pl

Kancelaria Adwokacka
Paweł Knut
+48 504 349 123
knut@knutmazurczak.pl

Projekt Marianna Wybieralska
Programowanie Michał Sepioło