Anna Mazurczak i Paweł Knut członkami inicjatywy LGBT+prawnicy

19 września 2020

Anna Mazurczak i Paweł Knut zostali członkami inicjatywy LGBT+prawnicy – pierwszej w Polsce niezależnej inicjatywy prawniczek i prawników prowadzących strategiczne postępowania sądowe w obszarze równego traktowania osób LGBT+.

W ramach platformy Anna Mazurczak i Paweł Knut będą m.in. współuczestniczyć w:

  • tworzeniu strategii, której realizacja ma pozwolić osiągnąć cel w postaci równouprawnienia osób LGBT+ w Polsce;
  • gromadzeniu wiedzy o toczących się w Polsce postępowaniach dotyczących ochrony prawnej osób LGBT+, która następnie na bieżąco będzie publikowana i aktualizowana, w tym np. w postaci ważnych orzeczeń sądowych;
  • dzieleniu się wiedzą i doświadczeniami ze społecznością LGBT+, innymi pełnomocniczkami i pełnomocnikami, organizacjami pozarządowymi, Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich i innymi instytucjami krajowymi i międzynarodowymi.

Więcej informacji na temat inicjatywy znajduje się na stronie: lgbt+prawnicy.

Kontakt

Knut Mazurczak Adwokaci
ul. Krucza 5/11 lok. 45

00-548 Warszawa

 

Tel. +48 793 907 807

 

Kancelaria Adwokacka
Anna Mazurczak
mazurczak@knutmazurczak.pl

Kancelaria Adwokacka
Paweł Knut
knut@knutmazurczak.pl

Projekt Marianna Wybieralska
Programowanie Michał Sepioło