Przełom w sprawie aktów urodzenia dzieci z tęczowych rodzin – polska sprawa trafiła do Trybunału w Luksemburgu

9 lutego 2021

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich skierował do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytanie prejudycjalne w sprawie dotyczącej odmowy dokonania transkrypcji – przeniesienia zagranicznego aktu urodzenia do polskiego rejestru – z tego powodu, że jako rodziców wskazano w nim dwie matki. To przełom – komentuje adw. Anna Mazurczak.

 

TSUE odpowie na pytanie, czy prawo unijne nie stoi na przeszkodzie odmowy dokonania transkrypcji aktu urodzenia, niezbędnej do uzyskania dokumentu tożsamości tylko z tego powodu, że w tym akcie urodzenia wskazano jako rodziców dwie osoby tej samej płci. Odpowiedź TSUE będzie dla sądu w Krakowie wiążąca – wyrok będzie także wiążący dla wszystkich innych polskich sądów orzekających w podobnych sprawach.

 

Polska sprawa została zawieszona do czasu rozpoznania przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej bardzo podobnej sprawy bułgarskiej. 9 lutego 2021 roku odbyła się w tej sprawie rozprawa, czekamy na opinię Rzecznika Generalnego i wyrok już w najbliższych miesiącach (sprawa bułgarska jest rozpoznawana w przyspieszonym trybie).

 

Skargę do WSA w Krakowie wniósł Rzecznika Praw Obywatelskich. Skarżące reprezentuje adw. Anna Mazurczak. Zachęcamy do zapoznania się z komentarzem na temat tej sprawy w serwisie Prawo.pl.

 

To olbrzymi przełom – od lat w prowadzonych przez nas sprawach próbowaliśmy przekonać sądy administracyjne do zadania pytania prejudycjalnego dotyczącego sytuacji dzieci urodzonych w tęczowych rodzinach za granicą. W naszej ocenie, odmowa dokonania transkrypcji ich aktów urodzenia – a w konsekwencji olbrzymie problemy w uzyskaniu dokumentów tożsamości – to naruszenie prawa unijnego, w szczególności swobody przemieszczania się.

Kontakt

Knut Mazurczak Adwokaci
ul. Krucza 5/11 lok. 45

00-548 Warszawa

 

Tel. +48 793 907 807

 

Kancelaria Adwokacka
Anna Mazurczak
mazurczak@knutmazurczak.pl

Kancelaria Adwokacka
Paweł Knut
knut@knutmazurczak.pl

Projekt Marianna Wybieralska
Programowanie Michał Sepioło