Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie transkrypcji aktów urodzenia

3 grudnia 2019

Naczelny Sąd Administracyjny w dniu 2 grudnia 2019 r. wydał uchwałę w składzie 7 sędziów dotyczącą możliwości transkrypcji zagranicznych aktów urodzenia, w których jako rodzice wskazane są dwie osoby tej samej płci.

Uchwała zostawała wydana w sprawie prowadzonej dla Kampanii Przeciw Homofobii przez adwokata Pawła Knuta. Skarżącą – jedną z matek 4letniego chłopca urodzonego w Wielkiej Brytanii – na rozprawie przed NSA reprezentowała adwokatka Karolina Gierdal i adwokatka Anna Mazurczak.

NSA jest zdania, że prawo polskie nie dopuszcza transkrypcji – przeniesienia do polskiego rejestru stanu cywilnego – zagranicznego aktu urodzenia, w którym jako rodzice są wskazane dwie osoby tej samej płci. Jednocześnie zdaniem NSA, naruszeniem praw dziecka jest odmowa wydawania dzieciom pochodzącym ze związków osób tej samej płci dowodów osobistych i paszportów. Z praktyki Kancelarii wynika, że urzędy wojewódzkie, prezydenci miast i konsulowie nie wydają dzieciom dokumentów tożsamości, jeżeli nie dokonano transkrypcji. Mając na uwadze treść zapadłej 2 grudnia uchwały NSA, urzędnicy powinni jednak wydawać dokumenty na podstawie zagranicznych aktów urodzenia.

Zachęcamy do zapoznania się z komentarzami w mediach na temat tej uchwały:

TVN24

Okopress

Gazeta.pl

Krytyka polityczna

Klientki i klientów – pary tej samej płci, które planują za granicą założyć rodzinę – zachęcamy do kontaktu z Kancelarią jeszcze przed urodzeniem dziecka, tak żeby zaplanować optymalną ścieżkę rejestracji i uzyskania dokumentów tożsamości w Polsce.

Kontakt

Knut Mazurczak Adwokaci
ul. Krucza 5/11 lok. 45

00-548 Warszawa

 

Tel. +48 793 907 807

 

Kancelaria Adwokacka
Anna Mazurczak
mazurczak@knutmazurczak.pl

Kancelaria Adwokacka
Paweł Knut
knut@knutmazurczak.pl

Projekt Marianna Wybieralska
Programowanie Michał Sepioło