Drukarz z Łodzi winny popełnienia wykroczenia – Sąd Najwyższy oddala kasację Prokuratora Generalnego

14 czerwca 2018

W dniu 14 czerwca 2018 r. Sąd Najwyższy wydał postanowienie oddalające kasację Prokuratora Generalnego w tzw. sprawie Drukarza z Łodzi. Sprawa dotyczyła odmowy świadczenia przez pracownika jednej z łódzkich drukarni usługi na rzecz Fundacji LGBT Business Forum, działającej na rzecz równego traktowania osób LGBT. Usługa miała polegać na wydruku plakatu z logiem Fundacji. Sąd Najwyższy potwierdził, że przepis będący podstawą skazania drukarza (art. 138 Kodeksu wykroczeń, zakazujący nieuzasadnionej odmowy świadczenia usługi) ma współcześnie walor przepisu antydyskryminacyjnego i może być wykorzystywany w sprawach dyskryminacji ze względu na orientację seksualną w obszarze dostępu do usług.

Z ramienia Kampanii Przeciw Homofobii  Fundację LGBT Business Forum reprezentował adw. Paweł Knut.

Sprawą w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich zajmowała się adw. Anna Mazurczak.

Audycja w Tok.fm.

Puls Trójki.

Analiza wyroku dla Archiwum Osiatyńskiego.

Kontakt

Knut Mazurczak Adwokaci
ul. Nowowiejska 10/1
00-653 Warszawa

Kancelaria Adwokacka
Anna Mazurczak
+48 501 789 709
mazurczak@knutmazurczak.pl

Kancelaria Adwokacka
Paweł Knut
+48 504 349 123
knut@knutmazurczak.pl

Projekt Marianna Wybieralska
Programowanie Michał Sepioło