Zasady przetwarzania danych osobowych

I. Dane są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) 

Kancelaria nie prowadzi zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani automatycznego profilowania danych osobowych.

II. Administratorem danych osobowych osób, które skontaktowały się lub związane są umową z Kancelarią jest odpowiednio (w zależności od osoby, z którą nawiązano kontakt lub zawarto umowę): 

adw. Anna Mazurczak, która prowadzi działalność gospodarczą pod firmą: „Kancelaria Adwokacka adwokatka Anna Mazurczak” (NIP: 9721136674)

lub adw. Paweł Knut, który porwadzi działalność gospodarczą pod firmą “Adwokat Paweł Knut Kancelaria Adwokacka” (NIP: 8392924854) 

Dane kontaktowe każdego z Administratorów są następujące:

tel.: +48 793 907 807

e-mail: kontakt@knutmazurczak.pl 

III. Każda osoba, której dane są przetwarzane przez Kancelarię ma następujące prawa:

a) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację,

b) prawo dostępu do danych osobowych,

c) prawo żądania sprostowania danych osobowych,

d) prawo żądania usunięcia danych osobowych,

e) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

f) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

IV. Zasady oraz cel przetwarzania danych osobowych osób, które zawarły z Kancelarią pisemną umowę o świadczenie usług prawnych określa ta umowa.

V. Kancelaria przetwarza dane osobowe osób, które kontaktują się z Kancelarią, w tym telefoniczne lub przez e-mail, lub z którymi Kancelaria kontaktuje się, w tym telefoniczne oraz lub e-mail, a nie zawarły z Kancelarią pisemnej umowy o świadczenie usług prawnych, która określałaby zasady przetwarzania danych osobowych.

Kancelaria przetwarza dane osobowe w takiej sytuacji w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytania lub nawiązania współpracy z tą osobę lub podmiotem, który ona reprezentuje. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tej sytuacji jest prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości przekazania odpowiedzi na zadanie pytanie, przekazania zasad świadczenia usług prawnych oraz nawiązaniu i utrzymaniu relacji w ramach działalności gospodarczej Kancelarii.

We wskazanych powyżej sytuacjach Kancelaria przetwarza dane osobowe w okresie utrzymywania bieżących relacji z osobą kontaktującą się z Kancelarią, a po ustaniu relacji przez okres nie dłuższy niż rok. Kancelaria może przekazać dane osobowe podmiotom, z którym zawarła umowę o przetwarzanie danych osobowych, w tym dostawcom usług telekomunikacyjnych oraz biuru rachunkowemu.

VI. Prosimy nie przesyłać Kancelarii ofert podjęcia pracy lub współpracy ani żadnych związanych z tym danych osobowych, jeżeli Kancelaria nie zamieściła odpowiedniego ogłoszenia. Dane przesłane bez takiego ogłoszenia będą trwale usunięte po uprzednim poinformowaniu o tym nadawcy wiadomości lub listu.

Kontakt

Knut Mazurczak Adwokaci
ul. Krucza 5/11 lok. 45

00-548 Warszawa

 

Tel. +48 793 907 807

 

Kancelaria Adwokacka
Anna Mazurczak
mazurczak@knutmazurczak.pl

Kancelaria Adwokacka
Paweł Knut
knut@knutmazurczak.pl

Projekt Marianna Wybieralska
Programowanie Michał Sepioło