Bezpieczeństwo prawne par tej samej płci

1 lutego 2019

Ochrona prawna związków tworzonych przez osoby LGBT w Polsce jest nadal bardzo ograniczona. Pary jednopłciowe nie mają możliwości zawierania małżeństw czy związków partnerskich. To naturalne, że życie rodzinne układają sobie za granicą, w tych państwach, gdzie wszystkie te prawa są dla nich dostępne bez jakiejkolwiek dyskryminacji. Świadczymy pomoc prawną takim parom, w tym zwłaszcza w sprawach z elementem transgranicznym, w których wymagana jest znajomość nie tylko prawa polskiego, ale także przepisów prawa unijnego i międzynarodowego, jak również prawa krajowego państw, w których pary tej samej płci decydują się na sformalizowanie swojego związku.

 

Specjalizujemy się m.in. w sprawach dotyczących:

 

  • zawierania związku partnerskiego lub małżeństwa za granicą oraz zmiany nazwiska w Polsce – udzielamy porad prawnych w zakresie możliwości zawarcia związku partnerskiego i małżeńskiego za granicą; prowadzimy także postępowania w sprawach uznania w Polsce małżeństw i związków partnerskich zawieranych za granicą, a także postępowania dotyczące zmiany nazwiska na nazwisko partnerki / partnera;
  • pełnomocnictw, stosunków majątkowych między partnerkami / partnerami i testamentów – pomagamy zabezpieczyć stosunki prawne między osobami żyjącymi w związkach tej samej płci w Polsce, w tym zwłaszcza poprzez sformułowanie szczegółowych pełnomocnictw, umów regulujących stosunki majątkowe oraz testamentów.

 

Nasze sprawy:

 

Kontakt

Knut Mazurczak Adwokaci
ul. Krucza 5/11 lok. 45

00-548 Warszawa

 

Tel. +48 793 907 807

 

Kancelaria Adwokacka
Anna Mazurczak
mazurczak@knutmazurczak.pl

Kancelaria Adwokacka
Paweł Knut
knut@knutmazurczak.pl

Projekt Marianna Wybieralska
Programowanie Michał Sepioło