Milena Adamczewska-Stachura

5 kwietnia 2022
Milena Adamczewska-Stachura

W Zespole ds. Równego Traktowania BRPO zajmowała się wszystkimi sprawami dotyczącymi ochrony praw osób LGBT, w tym odpowiadaniem na skargi indywidualne, opracowywaniem wystąpień generalnych, a także reprezentowaniem Rzecznika w postępowaniach strategicznych, między innymi w sprawach sądowo-administracyjnych przeciwko uchwałom wybranych jednostek samorządu terytorialnego o przeciwdziałaniu tzw. „ideologii LGBT”.

Biegle posługuje się językiem angielskim, a w stopniu komunikatywnym językiem francuskim.

Współautorka publikacji na temat ochrony prawnej osób LGBT w Polsce, w tym m.in.:

– Postępowania w sprawach o ustalenie płci – przewodnik dla sędziów i pełnomocników (link: https://bip.brpo.gov.pl/sites/default/files/Postepowania_w_sprawach_o_ustalenie_plci.pdf)

– Sytuacja prawna osób nieheteroseksualnych i transpłciowych w Polsce (link: https://bip.brpo.gov.pl/sites/default/files/Sytuacja_prawna_raport_ZRT.pdf)

– Zalecenia na temat prawnego uznania związków i rodzicielstwa osób tej samej płci, dla Unii Europejskiej, Bułgarii, Łotwy, Litwy, Polski, Rumunii i Słowacji (link: https://mnw.org.pl/biblioteczka/zalecenia-na-temat-prawnego-uznania-zwiazkow-i-rodzicielstwa-osob-tej-samej-plci-dla-unii-europejskiej-bulgarii-lotwy-litwy-polski-rumunii-i-slowacji/

Kontakt

Knut Mazurczak Adwokaci
ul. Krucza 5/11 lok. 45

00-548 Warszawa

 

Tel. +48 793 907 807

 

Kancelaria Adwokacka
Anna Mazurczak
mazurczak@knutmazurczak.pl

Kancelaria Adwokacka
Paweł Knut
knut@knutmazurczak.pl

Projekt Marianna Wybieralska
Programowanie Michał Sepioło