Dyskryminacja i przestępstwa z nienawiści

30 listopada 2018

Dyskryminacja ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową jest nadal powszechna w wielu obszarach życia społecznego w Polsce. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej w sprawach dotyczących naruszenia zasady równego traktowania wobec osób LGBT, zwłaszcza w zakresie dyskryminacji w zatrudnieniu, dostępie do usług, ochronie zdrowia czy edukacji. Obejmuje ono również reprezentację we wszelkiego rodzaju sprawach, w których pojawia się zarzut dyskryminacji – w sprawach cywilnych, administracyjnych oraz karnych.

 

Specjalizujemy się również w świadczeniu pomocy prawnej w sprawach dotyczących przestępstw motywowanych uprzedzeniami ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową. Reprezentujemy naszych klientów i klientki na wszystkich etapach postępowania karnego.

 

Nasze sprawy:

 

  • sprawa “drukarza z Łodzi” – postanowienie Sądu Najwyższego rozstrzygające, że dyskryminacja w dostępie do usług jest wykroczeniem [więcej o sprawie];
  • ochrona dóbr osobistych – odpowiedzialność szkoły za nieprzeciwdziałanie homofobii względem jednego z uczniów [więcej o sprawie];
  • reprezentacja organizacji pozarządowych – pozew Paula Camerona przeciwko jednej z organizacji pozarządowych działających na rzecz osób LGBT [więcej o sprawie];
  • wolność zgromadzeń – uchylenie decyzji Prezydenta Lublina o zakazie marszu równości [więcej o sprawie].

Kontakt

Knut Mazurczak Adwokaci
ul. Nowowiejska 10/1
00-653 Warszawa

Kancelaria Adwokacka
Anna Mazurczak
+48 501 789 709
mazurczak@knutmazurczak.pl

Kancelaria Adwokacka
Paweł Knut
+48 504 349 123
knut@knutmazurczak.pl

Projekt Marianna Wybieralska
Programowanie Michał Sepioło