Bezpieczeństwo podatkowe par tej samej płci

9 maja 2022

Udzielamy kompleksowego wsparcia podatkowego parom tej samej płci, które mimo braku systemowych rozwiązań w postaci związków partnerskich czy równości małżeńskiej chcą zabezpieczyć swoje finanse zarówno w sprawach bieżących, jak też na przyszłość (zaplanowanie wspólnych inwestycji, finansowe zabezpieczenie dzieci, zabezpieczenie na wypadek zakończenia związku czy śmierci partnera/partnerki).

Posiadamy doświadczenie w udzielaniu porad oraz przygotowywaniu kompleksowych opinii (w oparciu o zaistniały stan faktyczny oraz przedstawione dokumenty) zawierających rekomendacje co do najwłaściwszych rozwiązań prawnopodatkowych.

Często pojawiające się tematy konsultacji:

 

Podatki a sprawy bieżące

 

Mimo nieadekwatności przepisów polskiego prawa podatkowego dla potrzeb par tej samej płci zawierają one kilka rozwiązań, które mogą okazać się przydatne w zabezpieczeniu spraw finansowych tej kategorii związków.

Z tego względu oferujemy poradnictwo dla partnerów/partnerek którzy planują prowadzić wspólne finanse czy gospodarstwo domowe. Zwrócenie uwagi na dobre praktyki, w tym polegające na właściwym dokumentowaniu wspólnych dochodów oraz wydatków może uchronić partnerów/partnerki od długotrwałych postępowań w przypadku podjęcia decyzji o zakończeniu związku, a także ograniczyć ryzyko zakwestionowania przesunięć majątkowych przez organy podatkowe.

 

Bezpieczeństwo podatkowe dzieci wychowanych w związkach tej samej płci

 

Brak systemowych rozwiązań dotyka nie tylko osoby tworzące związki tej samej płci, ale również ich dzieci. Obowiązujące przepisy prawne utrudniają właściwe zabezpieczenie relacji majątkowych pomiędzy rodzicami a ich dziećmi w ramach istniejących obecnie grup podatkowych.

Doradztwo podatkowe w tym obszarze obejmuje poradnictwo oraz przygotowanie opinii podatkowych, wspierające planowanie wydatków i ich dokumentowanie, a także dokonywanie przesunięć majątkowych między rodzicami oraz dziećmi.

 

Podatki a sprawy transgraniczne

 

W dobie migracji, stałego lub czasowego wykonywania pracy za granicą wiele par dzieli niejednokrotnie swoje życie między Polskę a drugi kraj. Taki sposób funkcjonowania może wiązać się z koniecznością analizy relacji majątkowych pod kątem wystąpienia transgranicznego opodatkowania dochodów osobistych.

Oferujemy wsparcie podatkowe obejmujące poradnictwo oraz przygotowanie opinii podatkowych dotyczących opodatkowania poszczególnych składników tak tworzonego majątku. Pomagamy partnerom/partnerkom rozeznać się w reżimach podatkowych właściwych dla poszczególnych źródeł majątku (np. opodatkowanie dochodu ze stosunku pracy lub działalności gospodarczej ze względu na rezydencję podatkową, opodatkowanie dochodów z majątku nieruchomego, darowizny między partnerami/partnerkami itp.), a także podjąć właściwe decyzje co do sposobu kształtowania takiego majątku.

Usług podatkowe w tym obszarze obejmują również ewentualne doradztwo w przypadku konieczności przygotowania zeznania podatkowego w Polsce.

 

Weryfikacja istnienia obowiązku podatkowego

 

W przypadku pojawienia się takiej potrzeby oferujemy partnerom/partnerkom osobną konsultację z doradcą podatkowym mającą na celu zweryfikowanie czy w danym stanie faktycznym nie występują elementy, które mogą powodować powstanie zobowiązania podatkowego. W przypadku wątpliwości oferujemy możliwość przygotowania i złożenia wniosku o wydanie przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Kontakt

Knut Mazurczak Adwokaci
ul. Krucza 5/11 lok. 45

00-548 Warszawa

 

Tel. +48 793 907 807

 

Kancelaria Adwokacka
Anna Mazurczak
mazurczak@knutmazurczak.pl

Kancelaria Adwokacka
Paweł Knut
knut@knutmazurczak.pl

Projekt Marianna Wybieralska
Programowanie Michał Sepioło