Pro bono

Od wielu lat świadczymy bezpłatną pomoc prawną w sprawach dotyczących ochrony praw człowieka. Obejmuje ona zarówno udzielanie porad prawnych, sporządzanie ekspertyz prawnych, projektów aktów prawnych, jak i prowadzenie postępowań sądowych zarówno przed krajowymi sądami i organami administracyjnymi, jak i przed międzynarodowymi trybunałami.

Dotychczas mieliśmy możliwość współpracy pro bono m.in. z następującymi organizacjami pozarządowymi:

W miarę możliwości w ramach pomocy pro bono pomagamy także osobom w trudnej sytuacji materialnej, które nie są w stanie pokryć kosztów profesjonalnej pomocy prawnej.

Kontakt

Knut Mazurczak Adwokaci
ul. Nowowiejska 10/1
00-653 Warszawa

Kancelaria Adwokacka
Anna Mazurczak
+48 501 789 709
mazurczak@knutmazurczak.pl

Kancelaria Adwokacka
Paweł Knut
+48 504 349 123
knut@knutmazurczak.pl

Projekt Marianna Wybieralska
Programowanie Michał Sepioło