Paweł Knut

3 grudnia 2018

Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie, Sekcji Praw Człowieka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, a także Komisji Ekspertów Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.

Od 2011 członek zespołu Stowarzyszenia Kampania Przeciw Homofobii, gdzie od 2014 r. pełni funkcję starszego prawnika, zaś od 2016 r. funkcję członka zarządu. Posiada ponad 7 lat doświadczenia w świadczeniu pomocy prawnej w sprawach dotyczących dyskryminacji ze względu na orientację seksualną oraz tożsamość płciową, które obejmuje również reprezentację klientów i klientek przed krajowymi oraz międzynarodowymi organami sądowymi.

Dotychczas występował m.in.:

  • jako pełnomocnik w tzw. sprawie Drukarza z Łodzi, zakończonej precedensowym rozstrzygnięciem Sądu Najwyższego, w którym po raz pierwszy potwierdzony został zakaz dyskryminacji ze względu na orientację seksualną w dostępie do usług [więcej],
  • jako pełnomocnik w sprawie Jakuba Lendziona przeciwko jednej z warszawskich szkół publicznych, w której wydano pierwsze w historii orzeczenie stwierdzające odpowiedzialność szkoły za naruszenie dóbr osobistych ucznia spotykającego się z homofobią ze strony innych uczniów [więcej],
  • jako koordynator Koalicji na Rzecz Związków Partnerskich i Równości Małżeńskiej, będącej programem postępowań precedensowych, w którym 5 par tej samej płci ubiega się o umożliwienie sformalizowania ich związku w Polsce (w chwili obecnej wszystkie sprawy objęte tym programem oczekują na rozpoznanie przez Europejski Trybunał Praw Człowieka) [więcej].

W ciągu ostatnich 8 lat współpracował również z szeregiem krajowych organizacji pozarządowych specjalizujących się w ochronie praw człowieka, w tym z Polskim Towarzystwem Prawa Antydyskryminacyjnego, Lambdą Warszawa, Otwartą Rzeczpospolitą, Stowarzyszeniem Miłość Nie Wyklucza oraz Helsińską Fundacją Praw Człowieka.

Poza praktyką adwokacką jest również doktorantem oraz wykładowcą na Wydziale “Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie przygotowuje pracę doktorską na temat przeciwdziałania zjawisku mowy nienawiści. Biegle posługuje się językiem angielskim.

Autor i współautor szeregu publikacji Kampanii Przeciw Homofobii na temat ochrony prawnej osób LGBT w Polsce, w tym m.in.:

Rodzicielstwo osób LGBT

Raport o Polsce: Homofobiczne i transfobiczne przestępstwa nienawiści a wymiar sprawiedliwości

Prawa osób LGBT w Polsce – Orzecznictwo

Kontakt

Knut Mazurczak Adwokaci
ul. Elektoralna 4/6 lok. 13
00-139 Warszawa

Kancelaria Adwokacka
Anna Mazurczak
+48 501 789 709
mazurczak@knutmazurczak.pl

Kancelaria Adwokacka
Paweł Knut
+48 504 349 123
knut@knutmazurczak.pl

Projekt Marianna Wybieralska
Programowanie Michał Sepioło