Paweł Knut

3 grudnia 2018
Paweł Knut

Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie, a także Sekcji Praw Człowieka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Laureat nagrody specjalnej w konkursie Rising Stars – Prawnicy – liderzy jutra 2019.

W latach 2011-2021 był prawnikiem w Stowarzyszeniu Kampania Przeciw Homofobii. Posiada ponad 10 lat doświadczenia w świadczeniu pomocy prawnej w sprawach dotyczących dyskryminacji ze względu na orientację seksualną oraz tożsamość płciową, które obejmuje również reprezentację klientów i klientek przed krajowymi oraz międzynarodowymi organami sądowymi.

Dotychczas występował m.in.:

  • jako pełnomocnik w tzw. sprawie Drukarza z Łodzi, zakończonej precedensowym rozstrzygnięciem Sądu Najwyższego, w którym po raz pierwszy potwierdzony został zakaz dyskryminacji ze względu na orientację seksualną w dostępie do usług [więcej],
  • jako pełnomocnik w sprawie Jakuba Lendziona przeciwko jednej z warszawskich szkół publicznych, w której wydano pierwsze w historii orzeczenie stwierdzające odpowiedzialność szkoły za naruszenie dóbr osobistych ucznia spotykającego się z homofobią ze strony innych uczniów [więcej],
  • jako koordynator Koalicji na Rzecz Związków Partnerskich i Równości Małżeńskiej, będącej programem postępowań precedensowych, w którym 5 par tej samej płci ubiega się o umożliwienie sformalizowania ich związku w Polsce (w chwili obecnej wszystkie sprawy objęte tym programem oczekują na rozpoznanie przez Europejski Trybunał Praw Człowieka) [więcej].

W ciągu ostatnich 8 lat współpracował również z szeregiem krajowych organizacji pozarządowych specjalizujących się w ochronie praw człowieka, w tym z Polskim Towarzystwem Prawa Antydyskryminacyjnego, Lambdą Warszawa, Otwartą Rzeczpospolitą, Stowarzyszeniem Miłość Nie Wyklucza oraz Helsińską Fundacją Praw Człowieka.

Poza praktyką adwokacką jest również doktorantem oraz wykładowcą na Wydziale “Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie przygotowuje pracę doktorską na temat przeciwdziałania zjawisku mowy nienawiści. Biegle posługuje się językiem angielskim. W latach 2019/2020 realizował stypendium naukowe Komisji Fulbrighta w The New School (Nowy Jork).

Autor i współautor szeregu publikacji na temat ochrony prawnej osób LGBT w Polsce, w tym m.in.:

Metodyka pracy adwokata i radcy prawnego w sprawach o przestępstwa z nienawiści

Rodzicielstwo osób LGBT

Prawa osób LGBT w Polsce – Orzecznictwo

Kontakt

Knut Mazurczak Adwokaci
ul. Krucza 5/11 lok. 45

00-548 Warszawa

 

Tel. +48 793 907 807

 

Kancelaria Adwokacka
Anna Mazurczak
mazurczak@knutmazurczak.pl

Kancelaria Adwokacka
Paweł Knut
knut@knutmazurczak.pl

Projekt Marianna Wybieralska
Programowanie Michał Sepioło