Jakub Pawliczak

19 maja 2021
Jakub Pawliczak

Radca prawny stale współpracujący z Knut Mazurczak Adwokaci. Prowadzi własną praktykę w ramach kancelarii Wach Pawliczak. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego oraz Cardiff Law School.

W 2015 r. uzyskał uprawnienia radcy prawnego. Wcześniej pracował jako asystent sędziów Trybunału Konstytucyjnego, asystent Rzecznika Praw Obywatelskich oraz prawnik w międzynarodowej kancelarii prawniczej. Reprezentuje klientów przed sądami w sprawach rodzinnych i cywilnych, udziela porad prawnych, pomaga w planowaniu dziedziczenia, przygotowuje opinie prawne oraz projekty ustaw. Prowadzi sprawy precedensowe i międzynarodowe.

Dotychczas r.pr. dr Jakub Pawliczak występował:

– w dziesiątkach spraw rodzinnych i spadkowych, takich jak postępowania rozwodowe, o alimenty, ustalenie kontaktów z dziećmi, uprowadzenie dziecka za granicę, podział majątku, stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek, rozliczenia w związkach partnerskich;

– w postępowaniach o uznanie orzeczeń zagranicznych.

Mec. Pawliczak stale współpracuje z organizacjami pozarządowymi. Jako sprawozdawca grupy prawnej powołanej przez Stowarzyszenie „Miłość Nie Wyklucza” opracował pierwszy projekt ustawy o równości małżeńskiej, a dla Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego opinię prawną na temat dopuszczalności instytucjonalizacji związków partnerskich osób tej samej płci.

Prelegent na licznych konferencjach naukowych. Od 2010 r. na Wydziale Prawa i Administracji UW prowadzi wykłady i ćwiczenia z zakresu prawa zobowiązań, cywilnego i rodzinnego. Jest opiekunem Koła Naukowego Prawa Rodzinnego i Spadkowego. Od 2019 r. naucza praktycznych aspektów prawa rodzinnego oraz spadkowego na aplikacji radcowskiej w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Biegle posługuje się językiem angielskim.

Autor wielu artykułów z zakresu prawa rodzinnego opublikowanych w wiodących zagranicznych (m.in. „European Journal of Health Law”) i polskich (m.in. „Państwo i Prawo”, „Przegląd Sądowy”) czasopismach naukowych.

– Autor książki „Zarejestrowany związek partnerski a małżeństwo

– Współautor wiodącego Komentarza do Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego.

W 2014 r. za rozprawę pt. „Rejestrowany związek partnerski a małżeństwo w prawie cywilnym” otrzymał II Nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie „Państwa i Prawa” na najlepsze prace doktorskie.

Kontakt

Knut Mazurczak Adwokaci
ul. Krucza 5/11 lok. 45

00-548 Warszawa

 

Tel. +48 793 907 807

 

Kancelaria Adwokacka
Anna Mazurczak
mazurczak@knutmazurczak.pl

Kancelaria Adwokacka
Paweł Knut
knut@knutmazurczak.pl

Projekt Marianna Wybieralska
Programowanie Michał Sepioło