Anna Mazurczak

3 grudnia 2018
Anna Mazurczak

Adwokatka, członkini Izby Adwokackiej w Warszawie. Wiceprzewodnicząca Sekcji Praw Człowieka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, członkini Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Członkini zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego.

W latach 2012-2018 prawniczka w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, gdzie rozpoznawała skargi na dyskryminację ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową; od 2015 r. Naczelniczka Wydziału Prawa Antydyskryminacyjnego, reprezentowała Rzecznika w precedensowych postępowaniach sądowych dotyczących ochrony praw człowieka osób LGBT.

Dotychczas adw. Anna Mazurczak występowała m.in.:

  • jako pełnomocniczka organizatora Marszu Równości w Lublinie w sprawie zakończonej uchyleniem decyzji o zakazie zgromadzenia [więcej],
  • jako przedstawicielka Rzecznika Praw Obywatelskich przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie zakończonej precedensowym rozstrzygnięciem umożliwiającym wskazanie w polskim akcie urodzenia dwóch matek [więcej],
  • jako przedstawicielka Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie ustalenia treści aktu urodzenia dziecka urodzonego przez transpłciowego mężczyznę [więcej].

Od lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi – obecnie jest członkinią zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego, członkinią stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza, członkinią Zespołu Pomocy Prawnej Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. W latach 2015-2018 członkini grupy roboczej Equality Law w Equinecie (Europejskiej Sieci Organów ds. Równego Traktowania).

Prowadzi warsztaty dotyczące prawa antydyskryminacyjnego i praw człowieka, certyfikowana trenerka praw człowieka programu HELP Rady Europy (Human Rights Education for Legal Professionals). Prowadziła zajęcia z zakresu prawa antydyskryminacyjnego dla studentów studiów dziennych, zaocznych i doktoranckich Akademii Leona Koźmińskiego, Uniwersytetu SWPS i Collegium Civitas, jest wykładowczynią szkolenia aplikantów adwokackich Izby Adwokackiej w Warszawie.

Biegle posługuje się językiem angielskim i francuskim.

Autorka publikacji na temat równego traktowania, w tym ochrony prawnej osób LGBT, m.in.:

Metodyka pracy adwokata i radcy prawnego w sprawach o przestępstwa z nienawiści

Równe traktowanie w zatrudnieniu bez względu na tożsamość płciową

Równe traktowanie pacjentów – osoby nieheteroseksualne w opiece zdrowotnej

Nagrodzona tytułem Kobieta Adwokatury 2018.

Kontakt

Knut Mazurczak Adwokaci
ul. Nowowiejska 10/1
00-653 Warszawa

Kancelaria Adwokacka
Anna Mazurczak
+48 501 789 709
mazurczak@knutmazurczak.pl

Kancelaria Adwokacka
Paweł Knut
+48 504 349 123
knut@knutmazurczak.pl

Projekt Marianna Wybieralska
Programowanie Michał Sepioło