Jesteśmy kancelarią specjalizującą się w ochronie praw osób LGBT

Każda sprawa powierzona nam przez naszych klientów i klientki to dla nas szansa na uczynienie ich świata bezpiecznym i sprawiedliwym

Knut Mazurczak

Zakres usług

Bezpieczeństwo prawne par tej samej płci

Udzielamy wsparcia prawnego parom tej samej płci, które chcą zawrzeć związek partnerski/małżeński lub zabezpieczyć swoją sytuację prawną, również na wypadek śmierci.

Bezpieczeństwo prawne dzieci

Zapewniamy pomoc prawną w zabezpieczeniu sytuacji prawnej dzieci urodzonych dzięki wykorzystaniu in vitro i macierzyństwu zastępczemu, w tym w rodzinach LGBT.

Dyskryminacja i przestępstwa z nienawiści

Wspieramy osoby doświadczające dyskryminacji ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową m.in. w zatrudnieniu, dostępie do usług, ochronie zdrowia czy edukacji, a także spotykające się z przestępstwami motywowanymi uprzedzeniami, w tym z mową nienawiści.

Sprawy osób transpłciowych

Reprezentujemy osoby transpłciowe w postępowaniach sądowych w sprawach uzgodnienia płci prawnej. Świadczymy również pomoc prawną w postępowaniach administracyjnych w sprawach zmiany oznaczenia płci prawnej w akcie urodzenia na podstawie zagranicznego dokumentu.

Potrzebujesz pomocy w innej sprawie? Skontaktuj się z nami,
by dowiedzieć się, co możemy
dla Ciebie zrobić.
Anna Mazurczak

Adwokatka, członkini Izby Adwokackiej w Warszawie. Wiceprzewodnicząca Sekcji Praw przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, członkini Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Członkini zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego.

Paweł Knut

Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie, Sekcji Praw Człowieka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, a także Komisji Ekspertów Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Członek zespołu Kampanii Przeciw Homofobii. Laureat nagrody specjalnej w konkursie Rising Stars – Prawnicy – liderzy jutra 2019.

Nasze
komentarze

27 listopada 2020

W piątek 27 listopada adw. Paweł Knut wziął udział – wspólnie z reż. Wojtkiem Jankowskim – w rozmowie z Justyną Warczakoską “Razem czy osobno? Jak żyjemy w Polsce?” na temat sytuacji osób LGBT+ w Polsce. Rozmowa odbyła się w ramach 18 edycji Objazdowego Festiwalu WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie.

5 października 2020

W dniu 29 września zapadł precedensowy wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, potwierdzający, że polskie prawo zakazuje dyskryminacji osób transpłciowych w zatrudnieniu.

19 września 2020

Anna Mazurczak i Paweł Knut zostali członkami inicjatywy LGBT+prawnicy – pierwszej w Polsce niezależnej inicjatywy prawniczek i prawników prowadzących strategiczne postępowania sądowe w obszarze równego traktowania osób LGBT+.

Kontakt

Knut Mazurczak Adwokaci
ul. Nowowiejska 10/1
00-653 Warszawa

Kancelaria Adwokacka
Anna Mazurczak
+48 501 789 709
mazurczak@knutmazurczak.pl

Kancelaria Adwokacka
Paweł Knut
+48 504 349 123
knut@knutmazurczak.pl

Projekt Marianna Wybieralska
Programowanie Michał Sepioło